6 Kategoride;
1.ye 75.000TL
2.ye 50.000TL
3.ye 25.000TL

1.000.000 TL
Nakdi Ödül

Başarı hikayenizi başvurular adımından paylaşabilirsiniz.

Başarı Hikayesi Özel 

Kategorisi

Ticarileşme Özel 

Ödülü

Dereceye girenler arasında takip eden 1 yıl içerisinde ticarileşecek projelere toplamda 100.000 TL para ödülü.

Önemli Tarihler

18 Kasım 2022

Yeni proje başvuruları için son tarih. Başvuru yapmak için tıklayınız.

18 Kasım 2022

Başarı hikayesi başvuruları için son gün. Başvuru yapmak için tıklayınız.

2 Aralık 2022

Finalist projelerin duyurulacağı tarih. 

10 Aralık 2022

Ödül jürisi sunumları ve ödül töreninin yapılacağı tarih. 

Finalist Projeler

Finalist projeler ön değerlendirmelerin ardından buradan duyurulacaktır.

ETKİNLİK HAKKINDA

01 / Amaç

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından 11. Ar-Ge Proje Pazarı düzenlenecektir. Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında; akademisyenler, sanayiciler, girişimciler, müteşebbisler ve öğrencilerden oluşan geniş bir katılımcı kitlesi yer alacaktır.

Amaç, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi-kamu-girişimci işbirliği ile yüksek katma değerli üretimi ve dolayısıyla ihracatı artırmaktır. Özellikle sanayinin ara malı ihtiyacını karşılamak üzere teknolojik çözüm arayışları da etkinliğin diğer amaçlarındandır.      

11. Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında Ar-Ge ve inovasyon ile ilgilenen tüm kesimlerin faydalanacağı özel programlar organize edilmektedir. Siz de projenize maddi ve manevi destek bulmak, ülkemizde kimya sektöründe gerçekleşen örnek projeleri sergilemek ve sektördeki teknolojik gelişmeyi takip etmek için etkinliğimize katılmalısınız.

Katılım Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişi (Ar-Ge Merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları,Teknoparklar, Üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır. Ar-Ge Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir.  

02 / Etkinlik

Ülkemizin daha hızlı kalkınabilmesi için ihracatımızın katma değerinin yükseltilmesi ile hammadde ve ara mal ithalatımızın azaltılması gerekliliği bugün herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu amaca ulaşabilmek için daha çok Ar-Ge ve inovasyon çalışması yapılması ve yapılan bilimsel çalışmaların da satılabilir yeni ürünlere dönüştürülebilmesi gereklidir.      

Bu doğrultuda yapılan çalışmalara destek olmak için, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) olarak ülkemiz ihracatına katkıda bulunmak üzere, 11. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ar-Ge Proje Pazarı düzenlenecektir.      

Etkinlik kapsamında, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, gerçekleştirilen ihracatın sürdürülebilir kılınması ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak ortamın oluşması, kalite ve standardın yükseltilmesi amacıyla yeni ürün ve üretim teknolojileri ile ilgili projeler üretecek yerli üniversiteler, araştırma kurumları, sanayiciler, girişimciler, ilgili kamu kurumları ve diğer paydaşlara açık bir ortam oluşturularak ilgili kesimlerin bir araya gelip, bu konuları karşılıklı görüşüp işbirliği oluşturmaları hedeflenmektedir. 

Hedef Kitle

  • Akademisyenler

  • Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler

  • Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri

  • Proje fikri olan girişimciler

  • Yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler)

  • Girişimciler

  • Öğrenciler

03 / Yürütme Kurulu

ADİL PELİSTER

İKMİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

NECMİ SADIKOĞLU    

YÜRÜTME KURULU BAŞKANI

 

KENAN BAYTAŞ          

DENETİM KURULU ÜYESİ

A. ATA AKBAL

YK YEDEK ÜYE

 

FATMA KÖKTAŞ         

YK YEDEK ÜYE

İPEK MÜSTECAPLIOĞLU         

DENETİM KURULU YEDEK ÜYE

AHMET BURHAN ÖZDEMİR   

İKMİB TİM DELEGESİ

 

HULKİ SERDAR HAZIRLAR      

İKMİB TİM DELEGESİ

HÜSEYİN DURSUN      

TİM YEDEK DELEGE

 

MUSTAFA YASAR       

TİM YEDEK DELEGE

 

ERDEM KARABUL       

TİM YEDEK DELEGE

 

PROF. DR. FİLİZ KARAOSMANOĞLU  

AKADEMİK DANIŞMAN

 

DR. ÇETİN KARAKAYA

KOORDİNATÖR DANIŞMAN

 

ORHAN MUTLU TOPAL          

İLAÇ VE MEDİKAL START-UP DANIŞMANI

 

AHMET ÜNLÜ 

İLAÇ VE MEDİKAL SEKTÖRÜ DANIŞMANI

 

SELİN ÖZDEMİR KARAKOÇ     

İKMİB ŞUBE ŞEFİ

 

M. AKİF ORUÇ

İKMİB UZMAN

 

BUĞRA UÇAL  

İKMİB PROJE SORUMLUSU

SİNEJAN KAYABAŞI     

İKMİB İDARİ MEMUR

 
 

ÖDÜLLER

KATEGORİLER

İlaç

Medikal


Boyalar ve Yapıştırıcılar


Plastik ve Kauçuk


Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri


Temel Kimyasallar

ÖDÜLLER

Her kategori için ayrı ayrı;

 

1. ‘lik Ödülü    75.000 TL


2. ‘lik Ödülü    50.000 TL


3. ‘lük Ödülü   25.000 TL

 

Özel Ödül : Dereceye girerek, takip eden bir yıl içerisinde ticarileşecek olan projelere toplamda 100.000 TL para ödülü.

 

*Daha önce başka bir yarışmadan ödül almış projelere tekrar ödül verilmez.

 

ETKİNLİK SONRASI

Etkinlik kapsamında yatırımcılara sunum yapmaya hak kazanan girişimcilerin projelerini hayata geçirmeleri sürecinde aktif destek sağlanacaktır.

Bunlardan bazıları;

Yatırımcılar ile buluşturma,

Projelerin ar-ge merkezlerinde hayata geçirilmesi,

Sanayici eşleştirmeleri, vb.

*Projelerin, ödül töreni sonrasında pazar analizi yapılacaktır. Yürütme Kurulu tarafından belirlenen projeler bu destekten yararlanacaktır. Hangi projeler için hangi imkanların kullanılacağı inisiyatifi Birlik' tedir. 

 

 

KATEGORİ FİNALİSTLERİ

Finalist projeler ön değerlendirmelerin ardından buradan duyurulacaktır.

İlaç Kategorisi 

Medikal Kategorisi 

Plastik ve Kauçuk Kategorisi 

Boyalar ve Yapıştırıcılar Kategorisi 

Temel Kimyasallar Kategorisi 

 

Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri Kategorisi 

 

ÖDÜL ALAN PROJELER

Ödül alan projeler törenin ardından buradan duyurulacaktır.

TİCARİLEŞEN PROJELER

 
 

İLETİŞİM

Etkinlik Sekreteryası

Dr. Çetin Karakaya

Proje Koordinatörü

kimyaarge@gmail.com 

 

M. Akif ORUÇ

akif.oruc@ikmib.org.tr

Buğra UÇAL

bugra.ucal@ikmib.org.tr 

Tel:  (212) 454-0990

Fax: (212( 454-0001

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL 

MESAJINIZ

Aşağıdaki form aracılığı ile mesajınızı bize iletebilirsiniz.

Mesajınız gönderildi.